Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết và VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 05. Biến cố và xác suất của biến cố tiết 1

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.408

Chưa có thông báo nào