Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2,3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3 : DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bài 04. Cấp số nhân (P2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.845

Lưu ý: trong VD2, ý b, Thầy viết nhầm kết quả cuối cùng. Các em sửa thành [S + 10 = frac{{10}}{9}left( {{{10}^{10}} - 1} right)]

Chưa có thông báo nào