Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Bài 05. Giới hạn của hàm số (tiết 1) sẽ được mở vào ngày 15/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 4. GIỚI HẠN

Bài 05. Giới hạn của hàm số (tiết 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 7.357

Chưa có thông báo nào