Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1 : PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC

Bài 05. Phép vị tự

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.367

Bài giảng cung cấp cho các em kiến thức về phép vị tự cũng như nắm được phương pháp làm bài tập về phép vị tự.

Chưa có thông báo nào