Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Mặt phẳng
  • Biểu diễn hình trong không gian
  • Tính chất
  • Cách xác định mặt phẳng
  • Đa diện, chóp
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : QUAN HỆ SONG SONG

Bài 01. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 5.058

Chưa có thông báo nào