Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Bài 01. Khái niệm về đạo hàm (P1) sẽ được mở vào ngày 24/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. ĐẠO HÀM

Bài 01. Khái niệm về đạo hàm (P1)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 8.319

Chưa có thông báo nào