Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình tanx=m
  • Phương trinh cotan x=m
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 02 . Các phương trình lượng giác cơ bản tiết 2

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 5.725

Trong bài giảng thầy dạy các em giải các phương trình lượng giác cơ bản

Chưa có thông báo nào