Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3 : DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bài 04. Cấp số nhân (P1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.707

Chưa có thông báo nào