Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 07 : Phương trình tích

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.252

Lưu ý: Clip Ví dụ, 10p 56 thầy viết nhầm. Các em sửa thành \[{\cos ^2}x - {\sin ^2}x = (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)\]

Chưa có thông báo nào