Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : QUAN HỆ SONG SONG

Bài 08. Hai mặt phẳng song song (P2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.836

Bài giảng cung cấp cho các em ví dụ về hai mặt phẳng song song trong bài toán thiết diện

Chưa có thông báo nào