Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 03. Phương trình thuần nhất với 1 hàm lượng giác tiêt 1

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 5.249

Bài giảng dạy các em giải dạng phương trình lượng giác thuần nhất

Các em lưu ý: ở phần ví dụ minh họa từ 17 phút 19 thầy nhầm chút nhé. Các em sửa tan x thành tan (x/3) và tính toán lại nhé.

Chưa có thông báo nào