Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
    • Câu 1 - 7
    • Câu 8 - 11
Bài 06. Luyện tập sẽ được mở vào ngày 31/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. ĐẠO HÀM

Bài 06. Luyện tập

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.740

Lưu ý: Ở ví dụ 8 thầy quên ghi đạo hàm của x, các em tính đạo hàm và cộng thêm vào kết quả nhé

Chưa có thông báo nào