Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
    • Câu 1 - 7
    • Câu 8 - 11
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. ĐẠO HÀM

Bài 06. Luyện tập

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.329

Chưa có thông báo nào