Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : QUAN HỆ SONG SONG

Bài 07. Đường thẳng song song với mặt phẳng

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3.053

Chưa có thông báo nào