Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Bài 06. Khoảng cách (P1) sẽ được mở vào ngày 10/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3 : QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Bài 06. Khoảng cách (P1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 3.411

Lưu ý: Trong VD2 (4p57) thầy viết nhầm [CD bot left( {SAD} right)] các em sửa thành [CD bot left( {SAC} right)]

Chưa có thông báo nào