Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3 : QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Bài 06. Khoảng cách (P1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.315

Lưu ý: Trong VD2 (4p57) thầy viết nhầm [CD bot left( {SAD} right)] các em sửa thành [CD bot left( {SAC} right)]

Chưa có thông báo nào