Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 04. Phương trình bậc nhất với sin và cos tiết 1

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 4.210

Lưu ý: phần 1 Lí thuyết 14 phút 18, thầy nhầm một chút. Các em sửa sinx - cosx = - căn 2cos(x + pi/4)

Chưa có thông báo nào