Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • Một số công thức tính đạo hàm
Bài 01. Khái niệm về đạo hàm (P2) sẽ được mở vào ngày 25/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. ĐẠO HÀM

Bài 01. Khái niệm về đạo hàm (P2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 6.244

Chưa có thông báo nào