Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Bài 08. Vi phân (Tham khảo) sẽ được mở vào ngày 02/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. ĐẠO HÀM

Bài 08. Vi phân (Tham khảo)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.229

Lưu ý: VD2, 4p14 các em sửa \[ - x + 5\] thành \[ - x + 4\] cho thầy nhé

Chưa có thông báo nào