Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát sinh học cơ thể
    • Thực vật
    • Động vật
  • Kỹ thuật học sinh học cơ thể
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030302 - Sinh học cơ thể

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 3.659

Chưa có thông báo nào