Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Sinh thái học
  • 2. Tiến hóa sinh học
  • 3. Câu hỏi sinh thái học trong đề ĐGNL
  • 4. Luyện tập câu hỏi đọc hiểu phần sinh thái
  • 5. Câu hỏi tiến hóa trong đề ĐGNL
  • 6. Luyện tập câu hỏi đọc hiểu phần tiến hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030304 - Tiến hóa sinh học và Sinh thái học

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 2.344

Chưa có thông báo nào