Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Lý thuyết
  • 2) Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Mối liên hệ giữa Etilen, Rượu Etylic và axit axetic

Luyện tập về mối liên hệ giữa Etilen, Rượu Etylic và axit axetic

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 629

Chưa có thông báo nào