Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) lý thuyết
  • 2) Gang, thép là gì?
  • 3) Sản xuất gang, thép
Nhấn để bật tiếng
X

Hợp kim sắt: Gang, thép

Bài 19: Hợp kim sắt: Gang, thép

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.637

Chưa có thông báo nào