Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • I. CaO
    • Tính chất của CaO (tham khảo)
    • Ứng dụng của CaO
    • Sản xuất CaO
Nhấn để bật tiếng
X

Một số oxit quan trọng

Bài 2.1: Một số oxit quan trọng (Phần 1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 5.734

Chưa có thông báo nào