Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Lý thuyết
  • 2) Axit làm đổi màu chất chỉ thị màu, Axit tác dụng với kim loại
  • 3) Axit tác dụng với bazo, muối
  • 4) Axit mạnh và yếu
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất của axit

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4.986

Chưa có thông báo nào