Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Giới thiệu sơ lược về axit cacbonic và muối cacbonat
  • 2) Axit cacbonic (H2CO3)
  • 3) Chu trình C trong tự nhiên
  • 4) Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 26: Axit cacbonic và muối cacbonat

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.209

Chưa có thông báo nào