Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Trạng thái tự nhiên
  • 2) Thành phần và cấu tạo phân tử
  • 3) Tính chất
  • 4) Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Protein

Bài 47. Protein

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 408

Chưa có thông báo nào