Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tính dẻo
  • 2) Tính dẫn điện
  • 3) Tính dẫn nhiệt
  • 4) Ánh kim
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất vật lí của kim loại

Bài 14: Tính chất vật lý chung của kim loại

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.755

Chưa có thông báo nào