Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Kiến thức cần nhớ
  • 2) Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập chương 3

Bài 29: Luyện tập chương III

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 884

Tóm tắt kiến thức:

Tổng ôn lại các kiến thức trọng tâm của chương, luyện giải các dạng bài thuộc kiến thức của chương.

Chưa có thông báo nào