Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tính chất vật lí
  • 2) Tính chất hóa học
  • 3) Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Axit axetic

Bài 40.Axit axetic

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 874

Chưa có thông báo nào