Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Kiểm tra kiến thức
  • Tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
  • Ứng dụng
  • Sản xuất nhôm
Nhấn để bật tiếng
X

Nhôm

Bài 17: Nhôm

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.868

Chưa có thông báo nào