Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • NaOH: 1) Tính chất vật lí
  • 2) Tính chất hóa học (tham khảo)
  • 3) Ứng dụng
  • 4) Sản xuất
  • 5) Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Một số bazơ quan trọng

Bài 7: Một số bazơ quan trọng

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.056

Chưa có thông báo nào