Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Trạng thái tự nhiên
  • Tính chất vật lí:
  • Tính chất hóa học
  • ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Glucozơ

Lý thuyết trọng tâm về Glucozơ

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 531

Giáo viên giảng dạy các kiến thức trọng tâm về Glucozơ.

Chưa có thông báo nào