Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

LUYỆN TẬP THÀNH THẠO VỀ HIĐROCACBON

Luyện thành thạo về Hidrocacbon

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 325

Giáo viên cung cấp một số dạng bài hay và khó để học sinh luyện tập.

Chưa có thông báo nào