Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Phân bón đơn
  • Phân bón kép
Nhấn để bật tiếng
X

Phân bón hóa học

Bài 10: Phân bón hóa học

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.988

Chưa có thông báo nào