Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dầu mỏ
  • Trạng thái tự nhiên, trạng thái của dầu mỏ
  • Các sản phẩm chế biến của dầu mỏ
  • Khí thiên nhiên
Nhấn để bật tiếng
X

Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 36. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 775

Chưa có thông báo nào