Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất vật lí
  • Công thức phân tử và công thức cấu tạo
  • Tính chất hóa học của Benzen
  • Ứng dụng của Benzen
Nhấn để bật tiếng
X

Benzen (THAM KHẢO)

Bài 35. Benzen (THAM KHẢO)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 897

Chưa có thông báo nào