Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng thù hình của Cacbon
  • Tính chất của Cacbon
Nhấn để bật tiếng
X

Cacbon

Bài 24: Cacbon

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.332

Chưa có thông báo nào