Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Kiến thức trọng tâm về Etilen
Nhấn để bật tiếng
X

Etilen

Bài 33: Etilen

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.156

Chưa có thông báo nào