Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Giới thiệu về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • 2) Nguyên tắc sắp xếp và cấu tạo của bảng tuần hoàn
Nhấn để bật tiếng
X

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 28: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.386

Chưa có thông báo nào