Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Axit sunfuric
  • Tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học (Clip chứa nội dung tham khảo)
  • Ứng dụng
  • Sản xuất
  • Nhận biết axit Sunfuric và muối Sunfat
Nhấn để bật tiếng
X

Một số axit quan trọng

Bài 4: Một số axit quan trọng

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 4.882

Chưa có thông báo nào