Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 21: Luyện tập chương II

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.218

Chưa có thông báo nào