Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Một số bazơ quan trọng

Bài 7.2: Một số bazơ quan trọng (Phần 2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.973

Chưa có thông báo nào