Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Kiến thức cần nhớ
  • Ví dụ
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài 12: Luyện tập chương I

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.343

Chưa có thông báo nào