Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Thế nào là sự ăn mòn kim loại:
  • Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại
  • Làm thế nào để bảo vệ đồ kim loại không bị ăn mòn
Nhấn để bật tiếng
X

Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 20: Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.238

Chưa có thông báo nào