Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Rượu Etylic
  • Axit axetic và chất béo
  • Bài 1, bài 2
  • Bài 3, bài 4
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập: Rượu Etylic, axit axetic, và chất béo

Bài 43. Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 554

Chưa có thông báo nào