Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
  • Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Axetilen

Bài 34. Axetilen

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.274

Chưa có thông báo nào