Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Lý thuyết
  • Tính chất hóa học của Oxit: Oxit bazơ tác dụng với nước
  • Tính chất hóa học của Oxit: Oxit bazơ tác dụng với axit
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất hóa học của oxit - Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 11.616

Chưa có thông báo nào