Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng của kim loại với phi kim
  • Phản ứng của kim loại với dd axit
  • Phản ứng của kim loại với dung dịch muối
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất hóa học của kim loại

Bài 15: Tính chất hóa học của kim loại

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.866

Chưa có thông báo nào