Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Kiểm tra kiến thức cũ
  • 2) Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
  • 3) Công thức cấu tạo
Nhấn để bật tiếng
X

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 31: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.665

Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ và công thức cấu tạo.
Bài giảng có sơ đồ tư duy nhằm giúp HS hình dung ra được toàn bộ kiến thức về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ và công thức cấu tạo.

Chưa có thông báo nào