Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tính chất vật lí
  • 2) Tính chất hóa học
Nhấn để bật tiếng
X

Sắt

Bài 18: Sắt

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.726

Trong Clip 2: Tính chất hóa học, phần a) tác dụng với oxi, phương trình phản ứng giữa Fe và O2 được viết như sau:

$$\text{3Fe + 2}{{\text{O}}_{\text{2}}}\xrightarrow{\text{t }\!\!{}^\circ\!\!\text{ }}\text{ F}{{\text{e}}_{\text{3}}}{{\text{O}}_{\text{4}}}$$

Chưa có thông báo nào