Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Trạng thái tự nhiên
  • 2) Tính chất vật lí
  • 3) Tính chất hóa học
  • 4) Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Saccarozơ

Bài 45. Saccarozơ

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 523

Chưa có thông báo nào